నరʹసింహం!ʹ

| సాహిత్యం | క‌థ‌లు

నరʹసింహం!ʹ

- బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 02.11.2019 11:00:17pm


• బుర్రతిరుగుడు కథలు


కుందేలుకి దిగులేసింది!

అడవంతా వెతికింది! దార్లో కొన్నయినా పక్షుల్నీ జంతువుల్నీ చూసింది! కాని నక్కలు మాత్రం యెక్కడా కంటికి కనిపించలేదు?!

ఔను, మేం కూడా నక్కల్ని యీమధ్య చూడ్లేదని పిల్లకుందేలుకు దాని తల్లీదండ్రీ చెప్పారు!

హఠాత్తుగా నక్కలు అడవి నుంచి మాయమైపోవడమేమిటో కుందేలుకు అర్థం కాలేదు! నక్కలు చాలా తెలివైనవని అందరూ చెప్పుకోగా వింది! ఆ తెలివిని కొందరు మోసకారి అని, దాని మోసమే దాన్ని తినేసి వుంటుందని కూడా విన్నప్పుడు ఆ చమత్కారి జంతువును చూడాలనుకుంది!

సింహాలూ పులులూ వున్నచోట నక్క వుండే అవకాశం వున్నదని కుందేలుకు దాని తాతయ్య చెప్పింది! కాని అటుగా వెళ్ళొద్దని కూడా హెచ్చరించింది!

ఎవరు యెన్ని చెప్పినా కుందేలు లక్ష్యం వీడలేదు! ఆడుకొని వస్తానని చెప్పి సింహాలని వెతుక్కుంటూ బయల్దేరింది! కనిపించినవారినల్లా సింహం జాడ చెప్పమని కోరింది! ఏమి.. ఆహారమయిపోతావా?- అని మిగతా జంతువులు అంటుంటే భయం వేసింది! కాని నక్కలను చూడాలన్న తలంపు కుందేలును ముందుకి తోసింది!

అలా రోజంతా అడవిలో గుట్టుగా తిరిగి తిరిగి అలసి యింటికి రావడం కుందేలు దినచర్యయయ్యింది!

అయితే కొన్నాళ్ళకు యెందుకో అడవిలో తాను మునుపు చూసిన జంతువులేవీ తిరిగి తనకు కనపడడం మానేశాయి! అడవి దున్నలు మొదలు అమాయకమైన జింకలదాక అన్నీ క్రమేనా కనిపించకుండా పోయాయి?! కుందేలుకి యేమీ బోధ పడ్లేదు!

నెమళ్ళ ఆట చూసి.. కోయిల్ల పాట విని.. కోతుల గంతులు చూసి.. యెన్నాళ్ళయ్యిందో అనుకుంది!

అడవి సగం ఖాళీ అయ్యేసరికి మిగిలిన జంతువులు భయంతో వాటి ఆవాసాలు వొదిలి యెటు పారిపోయాయో యేమయిపోయాయో తెలీలేదు?! ఉన్నవి ఆహార సేకరణకు వెళ్ళడానికి కూడా జంకుతూ మానుకున్నాయి! అలా వెళ్ళిన అమ్మ కుందేలు కూడా కనపడలేదు! కొన్నాళ్ళకి నాయన కుందేలు కూడా!

పిల్ల కుందేలు యేడ్చింది! అది పెరిగి పెద్దయ్యే సరికి అడవి మరీ పలుచనయ్యింది! చెట్టూ చేమ సరే, నక్కల్లానే మిగతా జంతువులు అంతరించిపోతున్నట్టు అగుపించకుండా పోయాయి!

అడవిలోని కుందేలు తన పిల్లలకి అడవి యెలా వుంటుందో బొగ్గుముక్కతో బండరాయి మీద బొమ్మ గీసి చూపించింది! అలాగే యేనుగులూ లొట్టిపిట్టలూ బంట్లూ లేళ్ళూ నెమళ్ళూ దున్నలూ మేకలూ కౌజులూ.. యిలా సమస్తమూ బొమ్మల్లోనే చూపించింది!

జంతువుల్లేని అడవికి కారణం తెలుసుకుంటే- ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూస్తానని మంచానపడ్డ తాతకుందేలు ఆఖరికోరికదే అయినట్టు గుడ్లు నిలేసింది!

అప్పటికే కొంత కాలంగా దుర్గంధం అడవంతా కమ్ముకుంటోంది! ముక్కుమూసుకుంటూ వెతుకుతూ వెళ్ళిన కుందేలుకి వఱడు కనిపించింది! వింత జీవిని చూసినట్టు చూసింది!

కొనప్రాణంతో వున్న వఱడు నేనే యీ అడవికి ఆఖరి నక్కనని చెప్పింది! మీ జాతి యెందుకు మొదట అంతరించిపోయిందో చెప్పమన్నట్టు చూసింది కుందేలు! ఎప్పుడయినా యెవరి ఆహారం వాళ్ళే సంపాదించుకోవాలని, యితరుల ఆహారం మీద మన ఆహారం ఆధారపడడం అజ్ఞానమంది! అంతకుమించి ప్రమాదమంది! మృత్యువంది! మృత్యు వొడిలో వొరిగిపోయింది, చెప్పకుండానే!

కుందేలు తడిచిన కన్నులు తుడుచుకుంది! నిట్టూర్చింది! దుర్గంధం దిశగా అడుగులు వేసింది! దారిపొడుగునా జంతువుల పశుపక్ష్యాదుల కళేబరాలు! ఉలిక్కిపడింది! ఎడమకాలి మట్టి తీసి నుదిటన పెట్టుకుంది! అమ్మనాయిన్ని తలచుకొని అడుగు ముందుకు వేసింది! తనని తాను చూసుకుంది! తానిప్పుడు తెల్లని కుందేలు కాదు! ఎర్రని కుందేలు! అక్కడంతా రక్త ప్రవాహం! ఈది అవతలి వొడ్డుకు చేరింది! కుళ్ళిన మాంసపు కంపు!

కుందేలుకు వూపిరి తీసుకోవడం కష్టమయ్యింది! అంత కష్టంలోనూ అక్కడి అడవి జంతువుల ఆనవాళ్ళని గుర్తు పట్టింది! గక్కురుమంది!

ఇంతలో గాండ్రుమని శబ్దం! కుందేలుకు కనురెప్ప కూడా కదల్లేదు!

నీకు భయం లేదా?- అని అడిగింది వొక్క అంగలో అక్కడికి చేరిన సింహం! హు.. యివన్నీ చూశాక భయం పోయిందంది కుందేలు!

లేదులే, మీ ముత్తాతకు ముత్తాతలా వేరే సింహం దారిలో కనబడింది.. నూతిలో దాక్కుందని చెప్పి నన్ను మోసం చెయ్యొచ్చునని నీ తెలివి... అని నవ్వింది సింహం, ఆ కథ నేనూ చదివానన్నట్టు!

అదే సమయంలో మరికొన్ని సింహాలు అడవి జంతువుల్ని చంపి యీడ్చుకుంటూ వచ్చాయి! నెత్తురు ముద్దల కుప్ప! మాంసపు కొండ! గుహలోకి మోసుకుపోతున్నాయి!

మా అమ్మ అబద్దం చెప్పింది... గొణుక్కుంటున్నట్టుగా పైకే అంది కుందేలు!

ఏమిటా అబద్దం?- రారాజు తన పంజాని కుందేలు నెత్తిమీద వేసి దగ్గరకు లాక్కుంటూ అడిగింది!

మీ జాతి ఆకలి వేస్తేనే వేటాడుతుందని, లేదంటే పక్కనే వున్నా మమ్మల్ని పట్టించుకోరని... కుందేలుకు మాట రావడం కష్టమైంది! సింహం తన పంజా తీసింది! కుందేలు వూపిరి తీసుకుంది!

నిజమే, అది వొకప్పుడు- అంది రారాజు!

చచ్చిన మాంసం తినరని కూడా... చెప్పబోయింది కుందేలు!

నిజమే, అది వొకప్పుడు- అంది రారాజు!

మరిప్పుడేమొచ్చింది రోగం?- కుందేలుకు వొళ్ళు మండింది!

రేపు.. రేపు ముఖ్యం.. యివాళ దొరికిందేదో తినేసి బలాదూర్ తిరిగేసి భవిష్యత్తుమీద దృష్టిలేని మృగాలం కాదలచుకోలేదు.. చెప్పింది సింహం!

మనిషిలా మాట్లాడుతున్నావే?- అంది కుందేలు! ఏ సర్కస్ సింహం తిరిగి అడవికి వొచ్చి అంటించిందా? లేకపోతే అలనాడు నరసింహుడు అడవిలో అడుగు పెట్టడంవల్ల అబ్బిందా?... యెన్నో అనుమానాలు కుందేలు బుర్రని తొలిచేస్తుండగా బుర్రమీద ఫెడీల్మని తగిలి నేలకు వాలిపోయి చూసింది!

చావుబతుకుల నడుమ కొట్టుకుంటున్న కుందేలుని చూసి సింహం నవ్వింది!

నువ్విలా దాచుకొని నిలవా చేసుకొని కుళ్ళిన మాంసం తింటే రోగాలు రావా?- బెక్కుతోంది కుందేలు!

తినగా తినగా శరీరానికి అలవాటవుతుంది.. అదే జీర్ణమవుతుంది.. తట్టుకుంటుంది.. నమ్మకంగా అంది సింహం!

మరి అడవి అంతరించిపోతే.. అప్పుడు ఆహారం సంగతి?- మూలుగుతోంది కుందేలు!

అందుకే కదా అల్పజీవివని కూడా చూడకుండా నిన్ను చంపి దాచుకుంటున్నది... అని సింహం మాటతో పాటే కుందేలుని రెండుగా చీల్చింది!

ఎప్పటిలా జనారణ్యంలా శాంతంగా ప్రశాంతంగా వుంది అభయారణ్యం!*

No. of visitors : 615
Type in English and Press Space to Convert in Telugu

Related Posts


నీతి కథ! - రాజకీయ వ్యంగ్య కథ

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 03.07.2016 10:39:36pm

మన గౌరవ ముఖమంత్రి పగలూ రాత్రీ నిద్రపోకుండా నిద్రపోనివ్వకుండా శ్రమిస్తున్నారు.. ప్రపంచస్థాయి రాజధానిలాగే ప్రపంచస్థాయి నీతిని సాధిస్తాం.. సాధించి తీరుతాం........
...ఇంకా చదవండి

మధు వడ్డించిన అన్నం!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 05.03.2018 08:03:16am

ఆకలి అందరికీ వుండొచ్చు! తినే అర్హత మాత్రం అందరికీ వుండదు! లేదని తిన్నావో నువ్వు దొంగవి! చిరుగుల బట్టా మాసినజుట్టూ అందుకు సాక్ష్యం! అయినా దేశానికి కన్నమేస్తే...
...ఇంకా చదవండి

ʹనోట్ʹలో మట్టి!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 20.12.2016 11:23:30pm

పుండొక చోట వుంటే వైద్యం వొక చోట..ʹ అన్నాడు మా బావమర్ది. వాతలు పెట్టిన నేతల దిబ్బల మీద దీపం పెట్టాలని.. మా ఆవిడ శక్తివంచన లేకుండా శాపం పెడుతోంది. తిడుతోంద...
...ఇంకా చదవండి

దునియా అంతా ʹదొరల రాజ్యముʹ షూటింగే గదనే?!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 06.12.2017 12:38:01am

లేదు.. లేదు.. గిది సినిమా కాదు.. మేం నటించలేదు.. అని లక్ష్మణూ రాజేషూ అంటే గది కూడా స్క్రిప్టే! వాళ్ళ స్క్రిప్టు వాళ్లకుంటది! మన స్క్రిప్టు మనకుంటది! మన సిని...
...ఇంకా చదవండి

ఈ పక్షం బుల్పికలు!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 06.02.2018 12:30:59pm

రాజ్యాంగం ఏమయ్యింది?" "చిరిగిపోయింది!" "ఎలా..?" "కోళ్ళ కాళ్ళకు కత్తులు కట్టారుగా?...
...ఇంకా చదవండి

నీ అడుగులోన అడుగు వేసి నడవనీ.. నన్ను నడవనీ!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 05.10.2017 11:27:55pm

సెంట్రల్ సర్కారే నడుపుతున్న రైల్వే డిపార్టమెంట్ యేమి చేసింది? రిజర్వేషన్లు అయిపోయాయని చెపుతూ ʹతత్కాల్ʹ పేరుతో యెక్కువ రేట్లకీ- అదనపు రెట్లకీ- డబ్బుండీ ......
...ఇంకా చదవండి

100% డిజబులిటి నీడెడ్!

-బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 06.11.2017 09:04:16am

అన్నిదారులూ మూసేస్తే? తలుపులన్నీ మూసేస్తే? పిల్లి తిరగబడుతుంది.. మనుషులు తిరగబడరా? బడతారు! అవే మిలిటెంటు ఉద్యమాలు అవుతాయి! సాయుధ పోరాటాలు అవుతాయి! చెయ్యవలసి...
...ఇంకా చదవండి

జై శ్రీరామ్!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 17.11.2019 10:47:06am

రాముడి పేరే పలుకుతూ పెట్రేగిపోతూ హిందూ సేనలు రాముణ్ణి తరిమి తరిమి కొట్టాయి! రాముడు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశాడు! తృటిలో తప్పించుకొని ʹబతుకు జీవుడాʹ అని వూపిరి ...
...ఇంకా చదవండి

లౌకిక రామరాజ్యం వర్ధిల్లాలి!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 19.09.2017 11:32:20pm

దేవుడయినా దేశమయినా మనదే పేటెంట్! భక్తీ మనదే! దేశభక్తీ మనదే! సత్యము చెప్పుటకు సంశయించ తగదు.. మన దాయాదులు యీ విషయమందు ముందంజన వున్నారు! మొన్నటికి మొన్న పాకిస్...
...ఇంకా చదవండి

ఫ్యాన్స్ బాబూ.. ఫ్యాన్స్!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 19.10.2017 09:46:33pm

ప్రతొక్కడూ ఫ్యాన్సు మీద బురదచల్లి మాట్లాడడం ఫ్యాన్సుగా మనం సహించవొద్దు! ఫ్యాన్సుగా మనం వొక్కటిగా లేకపోతే యేకం కాకపోతే ఐక్యంగా వుండకపోతే డేమేజ్ అయిపోయి చాలా ...
...ఇంకా చదవండి


ఎడిట‌ర్ - క్రాంతి
టీం - అర‌స‌విల్లి కృష్ణ‌, సాగ‌ర్‌, పావ‌ని

  కార్య‌క్ర‌మాలు  

  అరుణ‌తార  

  సోష‌లిజ‌మే ప్ర‌త్యామ్నాయం  

భారత ప్రజల విముక్తికి మార్గం చూపిన నక్సల్బరీ రైతాంగ పోరాట లక్ష్యం - గుణపాఠాలు

నిజమైన కమ్యూనిస్టులుగా మారాలంటే విశాల ప్రజారాశులకు విద్యార్థులుగా మారాల్సి ఉంటుంది. సలహాదార్ల లాగా, సర్వం తెలిసినవాళ్లలాగా, ఉపాధ్యాయులు లేదా పండింతుల లాగా..

 • నక్సల్బరీ వీరోచిత రైతాంగం వర్ధిల్లాలి!
 • The Question of class war and annihilation of caste - New democratic revolution in Neo Colonial India
 • Students and the Revolution
 • నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవ నేత
    వీడియోలు  
  లేటెస్ట్ పోస్టులు...
  విప్లవ వాగ్గేయకారుడు వంగపండు ప్రసాద్ కు నివాళి
  అరుణతార జులై - 2020
  వరవరరావు, సాయిబాబాలను వెంటనే విడుదల చేయాలి. తెలుగు కవులు, రచయితలు, కళాకారుల విజ్ఞప్తి.
  గాలింపు, స్థూపాల కూల్చివేత
  కవి కాశీం కవిత్వ విశ్లేషణ
  అసమానత నుండి విప్లవం దాకా..
  ఇప్పడైనా వరవరరావును విడుదల చేయాలి.
  తాము చేసిన ప్రమాణానికి వాళ్ళు కట్టుబడి వుంటారా?
  కవి వరవరరావు కిరాయి హంతకుడు కాడు. ఆయన పట్ల సానుభూతి చూపించడం కాదు, ఆయనకు న్యాయం జరగాలి
  వరవరరావును జైలులో చంపవద్దు
  మహాశ్వేతాదేవి నవల ʹఒక తల్లిʹ, ఒక భావోద్వేగ కావ్యం
  "నిర్లక్ష్యానికి వివక్షతకు గురయ్యే జీవితాల వ్యధలు కృష్ణ జ్యోతి కథలు"

  గత సంచికలు...


  Email Subscription

  Related Links

  www.sanhati.com
  www.bannedthought.net/India
  www.indiaresists.com
  www.signalfire.org
  www.icspwindia.wordpress.com
  www.kractivist.org
  www.magazine.saarangabooks.com
  www.arugu.in
  www.sovietbooksintelugu.blogspot.in
 •