సాధారణ సోషలిస్ట్ వాస్త‌వాలు

| సోష‌లిజ‌మే ప్ర‌త్యామ్నాయం

సాధారణ సోషలిస్ట్ వాస్త‌వాలు

- పాల్ ల ఫార్గ్ | 02.07.2016 01:29:44am

కార్మికుడు: అయ్యా! సోషలిస్టు గారు ! ఈ భూమ్మీద యజమానులనే వారే లేకపోతే , నాకు పని ఎవరిస్తారు?

సోషలిస్ట్ : అవును మిత్రమా ! నన్ను తరచుగా నలుగురు అడిగే ప్రశ్నయే ఇది . దిని సంగతేమిటో చర్చించాల్సిందే సుమా! పని చేయాలంటే మూడు వ్యవస్థలు అవసరం - కర్మాగారం , యంత్రాలు, ముడిపదార్థాలు . అవునా ?

కార్మికుడు: అవును .

సోషలిస్ట్ : కర్మాగారాన్ని ఎవరు నిర్మిస్తారు ?

కార్మికుడు: తాపీ పనివారు , ఇతర భవన నిర్మాణ కార్మికులు

సోషలిస్ట్ : మరి యంత్రాలను ఎవరు తయారు చేస్తారు?

కార్మికుడు: ఇంజనీర్లు , టెక్నీషియన్లు , సాంకేతిక పనివారు

>సోషలిస్ట్ : నువ్వు ఇప్పుడు నేస్తున్న బట్టకు అవసరమైన పత్తిని ఎవరు పండిస్తారు ? నీ భార్య వడుకుతున్న ఉన్ని దారానికి కావాల్సిన ముడి ఉన్నిని గొర్రెల మందల నుండి ఎవరు సేకరిస్తారు ? నీ కొడుకు పని చేస్తున్న లోహ తయారీ , కమ్మరి పనిలో సమ్మెట దెబ్బల వాతపడే ఖనిజాలను వెలికితీసేదెవరు ?

కార్మికుడు: వ్యవసాయదారులు , గొర్రెల కాపరులు, గని కార్మికులు - ఇంకా నాలానే పనిచేసే వారెందరో కదా! ఈ పనులు చేసేది.

సోషలిస్ట్ : మరి పలు విధాలుగా శ్రామికులు ఇప్పటికే కర్మాగారాలు ,యంత్రాలు , ముడిసరుకులు సమకూర్చ పెట్టడం మూలంగానే కదా ! నీవు , నీ భార్య , నీ కుమారుడు వీటిని ఉపయోగించుకుని పనిచేస్తున్నారు అవునా ?

కార్మికుడు: ఔను కదా ! నేసే మగ్గం ,పండిన పత్తి లేకపోతే నేనెట్లా ముడి బట్ట నేయగలరు ?

సోషలిస్ట్ : ఐతే , నీకు పని కల్పించేది ఓ పెట్టుబడిదారుడో , ఓ యజమానో కాదు మరి . తాపీ మేస్త్రి ,భవన నిర్మాణ కార్మికులు , ఇంజినీర్లు ,పొలం దున్నే రైతులు వీరు నీకు పని కల్పిస్తున్నది . ఇంతవరకు బాగానే ఉంది . కాని నీ యజమాని , నీ చేత పని చేయించుకునేందుకు కావాల్సిన సరంజామా అంతా ఎలా సేకరించినట్లు ?

కార్మికుడు: అతడు అవన్నీ అతని సొంత డబ్బుతో కొన్నాడు

సోషలిస్ట్ : అతనికి ఆ డబ్బెవరిచ్చారు ?

కార్మికుడు: నాకెలా తెలుస్తుంది ఈ విషయం ?
అతని తండ్రి ఇతని కోసం కొంత సొమ్ము వదిలి వెళ్ళిండాల , దానితో ఇతను ఇప్పుడు కోటీశ్వరుడై ఉండవచ్చు కదా !

సోషలిస్ట్ : అతనేమైనా యంత్రాలపై పనిచేసి ,నూలు ఒడికి,బట్టలు నేస్తాడా ?

కార్మికుడు: అబ్బే ! అలా కాదు స్వామీ! మాచేత పని చేయించడం ద్వారానే అతను కోట్లు సంపాయించాడు.

సోషలిస్ట్ :అయితే అతను గాలికి బలాదూర్ తిరిగి కోట్లు గడించి ఉండాలి. ధన సంపాదకుడు అదే ఏకైక మార్గం . అవునా? పనిచేసే వారికి పూటగడవటమే కనా కష్టం కదా ! ఇప్పుడు చెప్పు మరి, నువ్వు , నీ తోటి కార్మికులు పని చేయనట్లయితే , మీ యజమాని యంత్రాలు తుప్పు పట్టిపోవా ? గోదాముల్లో అతను నిలువ బెట్టిన పత్తి ,ఉన్ని బూజుపట్టి పోదా ? పురుగులు పట్టి పాడై పోదా

కార్మికుడు:అవును, మేము పనిచేయనట్లయితే కర్మాగారంలో సమస్తం గబ్బు పట్టిపోతుంది , సర్వం మూలనపడి కుప్ప కూలిపోతుంది. ఇదే వాస్తవం.

సోషలిస్ట్ : నిజానికి నువ్ పని చేయడం ద్వారా నే ఉత్పత్తి శ్రమకు కావాల్సిన యంత్రాలను, ముడిసరుకును నీవు సజావుగా కాపాడుతున్నావు .

కార్మికుడు: ఇది పచ్చి నిజం . కాని దీని గురుంచి నేనెప్పుడు ఆలోచించలేదు సుమా !

సోషలిస్ట్ :మీ కర్మాగారంలో ఏం జరుగుతుందో ఎల్లవేళలా మీ యజమాని చూసుకుంటాడు ?

కార్మికుడు: అస్తమాటు కాదు గాని , మా యజమాని , రోజు ఓ మారు మమ్ములను గమనించేందుకు ఓ చెక్కర్ కొడతాడు . ఐతే , చేతులు ఎక్కడ మైల బడతాయోనని , వాటిని పాంట్ జేబుల్లో కుక్కుకొని తిరుగుతాడు. నా భార్య , నా కొడుకు పనిచేసే నూలు ఒడికే పెద్ద మిల్లులోనైతే యజమానులెప్పుడు కనిపించరు . యజమానులెవరో , ఎలా ఉంటారో కూడా పనివాళ్లకు తెలియనే తెలియదు . వారి నీడ కూడా ఎవరికి కనిపించిన దాఖలాలు లేవు . ఈ పరిశ్రమ ʹడీ లిమిటెడ్ ʹ కంపెనీది. ఒక వేళ నువ్వు నేను ఓ 500 ఫ్రాంకులు (సొమ్ము) ఆదా చేసుకోగల్గితే , మనం కూడా కంపెనీలో వాటా దార్లం అయి యజమానులైపోవచ్చు ! అలా , అసలు మనంఫ్యాక్టరీలో కాలు మోపకుండానే యజమానులైపోగలం తెలుసా ?

సోషలిస్ట్ :ఐతే , ఒక్క ప్రశ్న . వాటాదారుల లిమిటెడ్ కంపెనీ యజమానులకు చెందిన మిల్లులో గాని , నువ్వు పని చేస్తున్న సొంత వ్యక్తి యాజమాన్య కర్మాగారంలో గాని రోజు వారి పనులు ఎవరు తణికీ చేస్తారు ?ఎవరు ఈ పనులు నిర్వహిస్తారు ? నిర్వహణ వ్యవహారాలు ఎవరు చూస్తారు ?

కార్మికుడు: ఇంకెవరు ఫార్మెన్లు ,మేనేజర్లు.

సోషలిస్ట్ : పని వారు కర్మాగారాన్ని కడితే , యంత్రాలను తయారు చేస్తే , వాటిని నడిపిస్తుంటే ,ముడి పదార్ధాలు వెలికి తీస్తే , మేనేజర్లు ,ఫార్మెన్లు పని పురమాయింపు , తణికీ , నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపడుతుంటే మీ మాస్టర్ , మీ యజమాని పని ఏమిటి మరి!

కార్మికుడు: ఆ!ఏమి లేదు ! ఉత్తనే చేతులూపుకుంటూ లెక్చర్లు దంచటమే !

సోషలిస్ట్ : ఇక్కడి నుండి చంద్రమండలానికి రైలు మార్గముంటే (1903 నాటికి చంద్ర మండలం పై మానవుడు కాలు మోపలేదు) ఈ యజమానులను తిరుగు టిక్కెట్ లేకుండా అక్కడకు పంపించేస్తే కొంపమునిగేదేమైనా ఉందా? నీ భార్య పని చేసే నూలు మిల్లుకు కానీ , నీ కొడుకు పనిచేసే ఫౌండ్రికీ గాని వచ్చే నష్టమేమి ఉండదు సరిగదా , అవన్నీ సజావుగానే నడుస్తాయి. క్రితం ఏడాది నీ యజమాని సొమ్ము చేసుకున్న లాభమెంతో నీకు తెలుసా ?

కార్మికుడు:మా లెక్క ప్రకారం ఓ లక్ష ఫ్రాంకులను అతను గడించి ఉంటాడు.

సోషలిస్ట్ : ఎంతమంది పురుషులను , స్త్రీలను , పిల్లలను మీ యజమాని పనిలోకి తీసుకున్నట్టు ?

కార్మికుడు: ఓ 100 మందిని

సోషలిస్ట్ : వారికిచ్చే సాలుసరి కూలీ సొమ్మెంత ?

కార్మికుడు:మేనేజర్లు , ఫార్మెన్లు వేతనాలు కూడా లెక్క కడితే సాలుకు సరాసరి మనిషికి కూలి ఓ 1000 ఫ్రాంకులు ఉంటుంది . (ఇది 1903 సంగతని గుర్తుంచుకోవాలి)

సోషలిస్ట్ :అంటే,ఏడాది పొడుగునా రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటే మీ 100 మందికి కలిపి వచ్చే మొత్తం కూలి వేతనం లక్ష ఫ్రాంకులు.ఘటాఘటిన పొట్ట నింపుకోడానికైతే , ఆకలితో చావకుండా బ్రతికివుండడానికైతే, ఏ ఉత్పత్తి శ్రమా చేయని మీ యజమాని సునాయాశంగా ఓ లక్ష ఫ్రాంకులు నొక్కేసాడు గదా! అసలు ఈ రెండు లక్షల ఫ్రాంకులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ?

కార్మికుడు: ఆకాశం నుండైతే కాదు. డబ్బు వాన కురవడం నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు .

సోషలిస్ట్ :కర్మాగారంలో పనిచేసే కార్మికులు జీతాలుగా పొందిన లక్ష , యజమాని జేబులోకి చేరిన లక్ష మొత్తం కలిపి రెండు లక్షల ఫ్రాంకులు కార్మికుల శ్రమ ఫలితమే కదా ! యజమాని ఆయాచితంగా గడించిన లక్ష ఫ్రాంకుల సొమ్ము నుండే కొంత భాగం తిరిగి కొత్త యంత్రాలు కొనడానికి వినియోగిస్తాడు.

కార్మికుడు:అంతేకదా మరి!ఇందులో కాదనేదేముంది?

సోషలిస్ట్ : కార్మికుడు సొమ్మే నూతన యంత్రాలు ,పరికరాలు కొనడానికి వినియోగించి వాటిని నడిపిస్తుంటే , మీలానే వేతన బానిసలైన ఫార్మెన్లు ,మేనేజర్లు ఉత్పత్తిని నిర్వహిస్తుంటే మరటువంటప్పుడు ఈ యజమాని ఎక్కడి నుండి ఊడిపడ్డాడు ? ఇక దేనికోసమతాను ?

కార్మికుడు: దేనికోసమంటే , శ్రామికులను మరింత పిండటానికే .

సోషలిస్ట్ : అలా అనకు, అదిసరికాదు . కార్మికున్ని నిలువెల్లా దోచుకోవటానికి అను , అదే సరైన ఖచ్చితమైన పదం మరి.

(రచనా కాలం : సెప్టెంబర్, 1903, ʹది సోషలిస్ట్ʹ అనే పత్రికలో ముద్రితం. సేకరణ : మార్కిస్ట్ ఇంటర్నెట్ పత్ర గ్రంధాలయం నుండి)
స్వేచ్ఛానువాదం : బి.ఎస్. రాజు

No. of visitors : 1573
Type in English and Press Space to Convert in Telugu

Related Posts


నక్సల్బరీ నీకు లాల్‌సలాం

పద్మకుమారి | 06.05.2017 06:51:02pm

అమరుల రక్తక్షరాలతో లిఖించిన చరిత్ర. అందుకే అనేక సంఘటనల్లో ఒకటిగా ఇది కలిసిపోలేదు. ఈ త్యాగాల పరంపర నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎంతమందిని ఎదురుకాల్పుల పేర.......
...ఇంకా చదవండి

స్మార‌క స్థూపం మీది పేర్లు - కార్ల్‌ మార్క్స్‌

ద్మీత్రి వలొవొయ్‌, హెచ్ ల‌ప్షియా | 01.08.2016 05:59:00am

పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో సంచితమైన మానవ జ్ఞానపు గట్టి పునాదిని మార్క్స్‌ వినియోగించుకున్నాడు. ఆయన మానవ సమాజ అభివృద్ధి నియమాలను అధ్యయనం చేసి, సామాజిక అ.......
...ఇంకా చదవండి

స్థూపం చెప్పిన విజయగాథ

విర‌సం | 16.07.2016 03:00:12pm

మహత్తర బోల్షివిక్‌ ‌విప్లవానికి వందేళ్లు రాబోతున్న తరుణంలో అలాంటి వాళ్లను రూపొందించిన చరిత్రను గుర్తు చేసుకోవాలి. మరింత వివరంగా అర్థం చేసుకోవాలి. .......
...ఇంకా చదవండి

స్మార‌క స్థూపం మీది పేర్లు - కార్ల్‌ మార్క్స్‌

ద్మీత్రి వలొవొయ్‌, హెచ్ ల‌ప్షియా | 04.08.2016 09:54:43am

రష్యన్‌ విప్లవకారులతో మార్క్స్‌ జరిపిన ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల్లో రష్యన్‌ విప్లవ సమస్యలను గురించిన చర్చయే నిరంతర అంశంగా ఉంటూ వచ్చింది. భూదాస్య వ్యతిరేక పోరాటా.....
...ఇంకా చదవండి

స్మార‌క స్థూపం మీది పేర్లు - ‌ఫ్రెడరిక్‌ ఎం‌గెల్స్

ద్మీత్రి వలొవొయ్‌, హెచ్ ల‌ప్షియా | 17.08.2016 10:19:52am

మార్క్స్‌ ‌మరణానంతరం ʹʹపెట్టుబడిʹʹ రెండవ, మూడవ సంపుటాల రాతప్రతులు ఉన్న ఒక పెద్ద కట్ట మార్క్స్‌ ‌సామన్లలో కనిపించింది. అయితే, అవి ఏ స్థితిలో ఉన్నాయో, అవి......
...ఇంకా చదవండి

బెజ్జంగి అమ‌రుల స్ఫూర్తితో నూత‌న ప్ర‌జాస్వామిక విప్ల‌వాన్ని విజ‌యవంతం చేద్దాం

విరసం | 02.11.2016 11:43:24am

అమరుల స్ఫూర్తితో మనం నూరేళ్ల బోల్షివిక్‌ విప్లవం, యాభై ఏళ్ల చైనా సాంస్కృతిక విప్లవ వార్షికోత్సవాలను జరుపుకుందాం. మన అమర వీరులు ఒక సుందరమైన, మానవీయమైన సమాజ...
...ఇంకా చదవండి

ఒక అద్భుతమైన ఆత్మీయ నేస్తం "జమీల్యా"

కెన‌రీ | 21.12.2016 07:07:28am

మనుషులు మనుషులుగా కాకుండా పోతున్న వర్తమాన వ్యవస్థలో వస్తువులు, అవసరాలు, అవకాశాలే ప్రధానమవుతున్న సందర్ణంలో ఆత్మీయ ఉద్వేగాల్ని పుష్కలంగా పంచే వందేళ్లనాటి ......
...ఇంకా చదవండి

స్మార‌క స్థూపం మీది పేర్లు - ‌ఫ్రెడరిక్‌ ఎం‌గెల్స్

ద్మీత్రి వలొవొయ్‌, హెచ్ ల‌ప్షియా | 05.10.2016 04:48:27pm

తత్వశాస్త్రపు మౌలిక సమస్య చైతన్యానికీ అస్తిత్వానికీ, పదార్థానికీ భావానికీ మధ్య ఉన్న సంబంధాలకు సంబంధించినదే అన్న ప్రధానాంశాన్ని ఎంగెల్స్ ‌శాస్త్రీయంగా .......
...ఇంకా చదవండి

స్మార‌క స్థూపం మీది పేర్లు - ఫెర్డినాండ్‌ ‌లాసాల్‌

ద్మీత్రి వలొవొయ్‌, హెచ్ ల‌ప్షియా | 09.11.2016 08:16:27pm

లాసాల్‌ ‌పాత్ర మార్కస్, ఎం‌గెల్సుల్లో మాత్రమేకాకుండా, డుస్సెల్‌డోర్ఫ్ ‌కార్మికుల్లో సైతం సహేతుకంగానే ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది........
...ఇంకా చదవండి

స్మార‌క స్థూపం మీది పేర్లు - ఫెర్డినాండ్‌ ‌లాసాల్‌

ద్మీత్రి వలొవొయ్‌, హెచ్ ల‌ప్షియా | 24.11.2016 09:43:08pm

లాసాల్‌ ‌చెప్పేదాని ప్రకారం, కార్మిక సంఘాలు ఉత్పత్తి నిర్వహణను క్రమంగా తమ చేతుల్లోకి తీసుకుంటాయి. సార్వజనిక ఓటు హక్కును ప్రవేశపెట్టిన ఫలితంగా రాజ్యం ʹʹ......
...ఇంకా చదవండి


ఎడిట‌ర్ - క్రాంతి
టీం - అర‌స‌విల్లి కృష్ణ‌, సాగ‌ర్‌, పావ‌ని

  కార్య‌క్ర‌మాలు  

  అరుణ‌తార  

  సోష‌లిజ‌మే ప్ర‌త్యామ్నాయం  

విప్లవ పోరాట పంథాలో కార్మికవర్గ సమైక్యత నేడు ప్రధాన కర్తవ్యం

భారత కార్మికవర్గం కర్తవ్యం ఏమిటి? దోపిడీదారి వ్యవస్థ నుండి విముక్తికై సాగే జాతీయ విప్లవపోరాటానికి నాయకత్వం వహించవలసిన చారిత్రిక బాధ్యత కార్మికవర్గంపై..

 • Open letter to Krishna Bandyopadhyay
 • Naxalbari Politics: A Feminist Narrative
 • చారిత్రాత్మక మే 25, 1967
 • భారతదేశంపై వసంత మేఘ గర్జన
    వీడియోలు  
  లేటెస్ట్ పోస్టులు...
  ధిక్కార ప్రతీక గిరీష్‌ కర్నాడ్‌
  అరుణతార జూన్ 2019
  మహాభారతం - చారిత్రక వాస్తవాలు
  జల వనరుల సాధనకు స్ఫూర్తి
  వెన్నెల సెంట్రీలో మోదుగు పూల వాన‌
  నల్లని పద్యం
  పేకమేడలు
  Democratized Poetry
  ప్రశ్నించేతత్త్వం - బ్లాక్ వాయిస్
  ఇప్పుడు గుండె దిటువుతో నిలబడేవాళ్లు కావాలి
  Women Martyrs of The Indian Revolution ( Naxalbari To 2010 ) - Part 2
  ఆచ‌ర‌ణే గీటురాయి

  గత సంచికలు...


  Email Subscription

  Related Links

  www.sanhati.com
  www.bannedthought.net/India
  www.indiaresists.com
  www.signalfire.org
  www.icspwindia.wordpress.com
  www.kractivist.org
  www.magazine.saarangabooks.com
  www.arugu.in
  www.sovietbooksintelugu.blogspot.in
 •