ʹనోట్ʹలో మట్టి!

| సాహిత్యం | క‌థ‌లు

ʹనోట్ʹలో మట్టి!

- బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 20.12.2016 11:23:30pm


ʹనీకు బుద్ది లేదు..!ʹ మా ఆవిడ తిట్టింది. తీర్మానించింది.

ʹనాకా బుద్ది లేనిది?.. మోడీకీ ఆర్బీఐకా బుద్దిలేనిది..?ʹ అని అప్పటికీ తిరిగి అడిగాను.

ʹవాళ్ళకి యెలాగూ లేదు, మీకైనా వుండాలి కదా..?ʹ అని అక్కడితో ఆగలేదు, ʹమీకు కట్టబెట్టి నాగొంతు కోశారు..ʹ అని కూడా అంది మా ఆవిడ.

ʹకట్టబెట్టబట్టే కదా.. అందరి గొంతులూ కొయ్యగలుగుతున్నారు..ʹ అని గొణిగాను.
అసలు కథ.. సారీ వ్యధ.. చెప్పందే మా గొడవ మీకు అర్థం కాదు. ఇంట్లో వున్న యిరవై వేల రూపాయల నల్లడబ్బుని బ్యాంకులో వెయ్యమని మా ఆవిడ నలభైయ్యొక్క రోజులుగా మొత్తుకుంటోంది. పాత అయిదువందలూ వెయ్యీ నోట్లు అంటే నల్లడబ్బనే మా ఆవిడా పిల్లలూ భావిస్తున్నారు. టీవీ చూసీ చూసి.. ప్రధాని ʹమన్ కీ బాత్ʹ ప్రసంగాలు వినీ విని.. అడ్డమైన యస్సమ్మెస్సులు చదివీ చదివి.. ఆ భాషే నేర్చుకున్నారు. ʹడాడీ.. ఈ నల్లడబ్బుని మన గవర్నమెంటే కదా ప్రింటు చేసింది..?ʹ అని అడిగాడు మా చిన్నాడు. తలూపాను. ʹఅంటే.. మనది బ్లాక్ గవర్నమెంటా..?ʹ మళ్ళీ అడిగాడు. నాకేం చెప్పాలో బోధ పడలేదు. ʹబ్లాక్ మనీ వున్నప్పుడు బ్లాక్ గవర్నమెంటు కూడా వుంటుంది..ʹ అని వాడికి వాడే సరిపెట్టేసుకున్నాడు.

ʹపాతనోట్లు ముందటికి విత్తనాలకి పనికోస్తాయనో.. మరేమో.. మీయయ్య బ్యాంకులో వెయ్యకుండా యింట్లోనే దాచిపెట్టుకున్నారు..ʹ అవకాశం దొరికి మరింత నిష్టూరాలు ఆడింది మా ఆవిడ.

ʹఅదికాదే తల్లీ.. బ్యాంకుల నిండా జనమే జనం. నేనే క్యూ లైన్లో యే గుండెపోటో వచ్చి పోతే..?ʹ అని నామాట పూర్తి కాలేదు. ʹడబ్బులు లేకుండా ఒక్కరోజు యిల్లు గడవదు.. ఇంటిల్లిపాదీ పైకి పోవాల్సిందే..!ʹ అంది మా ఆవిడ.

ʹమోడీని మించి మొగుడై పోయావ్ గాని బ్యాంకుల నిండా జనం. రోజూ తిరగలేక జనం తగ్గితే డిపాజిట్ చేద్దామనుకున్నాను..ʹ అని సంజాయిషీ యిచ్చుకున్నాను.

ʹఐదు వేలకు మించి డిపాజిట్ చేయడానికి లేదక్కా..ʹ తాజా నిప్పుని తెచ్చి యింట్లో పడేశాడు మా బావమర్ది. ʹఅది కూడా ఒక్క సారే డిపాజిట్ చేసుకోవాలి..!ʹ మా ఆవిడకు చెప్పాడు.

ʹడిసెంబర్ ముప్పై వరకు గడువు వుందని.. జనం బాగా వున్నారు, కొద్దిరోజులు ఆగితే తగ్గుతారని.. ఆఫీసులో సెలవు యివ్వడం లేదని..ʹ నా కారణాలు నేను చెప్పి- ʹఏటీయమ్ముల్లో కాయానా? బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్టే చేయనా..ʹ అని యేడ్చి యేకరువు పెట్టాను.

ʹనన్నూ ఈ కుటుంబాన్ని ముంచెయ్యడానికే ఈ మనిషి తయారయ్యారు..ʹ అని వాపోయింది. ʹమోడీ చెయ్యడం బాగుంది.. నువ్వు నన్ను అనడమూ బాగుంది..ʹ సహనంతో అన్నాను. ఏటీయం క్యూలలో బ్యాంకుల్లో నిలబడి నిలబడి చాలా సహనం వచ్చేసింది. ఈ సంసారాన్ని ఈదేయ్యగలనని కాన్ఫిడెన్సూ వచ్చేసింది.

ʹఇప్పుడు యే యేట్లో దూకుతారో దూకండి..ʹ అంది మా ఆవిడ. ఆమాటకు అర్థం ʹఆడబ్బుల్ని యెలా మార్చుతారో మార్చండి..ʹ అని. టీకా టిప్పణి లోని అర్థం కనుక- అర్థం చేసేసుకొని మా బావమర్దినే ʹతాజాʹగా అడిగాను. నవంబరు యెనిమిది నుండి రోజుకు యెట్ లీస్ట్ యెనిమిది గంటలైనా న్యూస్ చూస్తున్నాడు వాడు.

ʹనువ్వు నీ డబ్బు బ్యాంకులో వెయ్యడం కష్టం..ʹ అన్నాడు బావమర్ది. ʹకష్టార్జితంరా..ʹ అన్నాను. ʹబ్యాంకులో డిపాజిట్ చెయ్యాలంటే బ్యాంకు వారికి సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు యివ్వాలి. కేవైసీ పత్రాల నిబంధనలకు అనుగుణంగా వుండాలి. ఇంతకుముందు యెందుకు డిపాజిట్ చెయ్యలేదో.. యిప్పుడు యెందుకు డిపాజిట్ చేస్తున్నావో సహేతుకమైన కారణం చెప్పాలి..ʹ మా బావమర్ది చెప్పడం పూర్తి కాలేదు, మా ఆవిడ ʹఒళ్ళు బద్దకానికి డిపాజిట్ చెయ్యలేదు..ʹ అంటూ దండకం అందుకుంది. నాకు దండ పడిపోయినా బాగుణ్ణు అనిపించింది.

ఓర్పు తెచ్చుకున్నాను. నేర్పుగా అడిగాను. ʹదారి చెప్పరా..ʹ అని. ʹనాకూ పిల్లలకూ యింత విషం వుంటే పెట్టండి.. మరీ ముష్టి బతుకులు బతుకుతున్నాం..ʹ అంది మా ఆవిడ.

నాకూ మండింది. ʹవెళ్లి మోడీకి చెప్పవే..ʹ అన్నాను. ʹనువ్వు కదా మొగుడుʹ అన్నాడు బావమర్ది. ʹమీ అక్కకి నేనే కావచ్చు, ఈ దేశానికి మోడీయే మొగుడు..ʹ అన్నాను.

ఈ జట్టీ యిప్పట్లో వదిలేలా లేదు. నెలాపదిగా బతుకు మరీ పెంటయిపోయింది!

ʹదారి చూపరా..?ʹ మా బావమర్దిని అడిగాను. ఇలాంటి విషయాల్లో వాడే నాకు కృష్ణ పరమాత్ముడు.
ʹప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ యోజన స్కీమ్ కింద డిపాజిట్ చేసుకో..ʹ అన్నాడు. ʹవెళ్ళండి..ʹ మా ఆవిడ ముందుకు తోసేసింది. ప్రోత్సహిస్తోందని సరిపెట్టుకున్నాను. నేను వెనక్కి వచ్చి ʹమన డబ్బులు యెటూ పోవుగా..?ʹ అనుమానం కొద్దీ అడిగాను. మా బామర్ది చావుకబురు చల్లగా చెప్పాడు.

ʹనువ్వు డిపాజిట్ చేసినదాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటు వస్తుంది.. అంటే..ʹ మా బావమర్ది చెప్పకముందే ʹపదివేలుʹ ఫిఫ్టీ పర్సెంటుకు మా చిన్నాడు లెక్క చెప్పాడు. మా ఆవిడకు ఊపిరి ఆడనట్టుంది. గడగడా గ్లాసుడు మంచి నీళ్ళు తాగింది.

ʹఅయితే ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంటులో వొక వొంతు యిప్పుడు యిచ్చి నాలుగేళ్ల తర్వాత మిగతా నాలుగొంతులూ యిస్తారు..ʹ అని బావమర్ది ఆటంబాంబు ఆరాముగా వేసినాడు. వడ్డీ గిడ్డీ జాన్తా నై అనికూడా చెప్పినాడు. వాడీమధ్యే హిందీ నేర్చుకుంటున్నాడు. అందుకే ʹతెలుగులో చావరాʹ అంది మా ఆవిడ. ʹవడ్డీ గిడ్డీ యివ్వరుʹ అని అనువాదం చేసాడు. ʹఎందుకివ్వర్రా..?ʹ మా ఆవిడ వాదము చేసింది.

ʹఇరవై వేలకి నీకిప్పుడు రెండు వేలు వస్తుంది డాడీ..ʹ చెప్పక ముందే ʹఆ రెండు వేల నోటు మార్చుకోలేక చావాలి..ʹ మధ్యలో మా పెద్దాడన్నాడు. ʹమిగతా సొమ్ము నాలుగేళ్లతర్వాత..ʹ అని బావమర్ది చెప్పక ముందే- ʹనోరు కట్టుకొని తినీ తినక నెత్తురు యింకబెట్టి దాచిన డబ్బురా..ʹ కాళ్ళ నీళ్ళు కక్కుకుంది మా ఆవిడ.

ʹఇంత ఉపద్రవం యెందుకు వచ్చిపడిందో..?ʹ నాలో నేను అనుకున్నట్టు పైకే అనేసాను.

మా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు.. అదే మా బావమర్ది గీత బోధించినట్టు బోధించాడు. ʹప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారమే పద్నాలుగూ పాయింట్ అయిదూ అయిదూ లక్షలకోట్లు మదేశంలో వున్నది. అందరూ అప్పుడే సరికి సరి డబ్బును బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసేసారు. నలుపే కాదు, నకిలీ కూడా తెలుపై పోయింది. సర్కారు చెప్పినదానికన్నా యెక్కువే డిపాజిట్ అయింది. మోడీది, ఆర్బీఐదీ పరువు పోయింది. అందుకే ఇంకా బ్యాంకులలోకి డబ్బు రాకుండా అడ్డుకోవాలి. ఎంత వీలయితే అంత అడ్డుకోవాలి. అందుకే డిసెంబరు ముప్పై వరకు డేట్ యిచ్చి మధ్యలో తుస్ అని- సడెన్ గా అలా కాదని- కొత్త చురకలు వేసింది..ʹ

నిజంగానే నా పిర్రలమీద వొళ్ళంతా వాతలే. చురకలే చురకలు. ఇదేదో మేజిక్ రియలిజం కథలా వుందే అని చెరిపి చూసుకోబోయానా? మంట!

ʹపుండొక చోట వుంటే వైద్యం వొక చోట..ʹ అన్నాడు మా బావమర్ది.

వాతలు పెట్టిన నేతల దిబ్బల మీద దీపం పెట్టాలని.. మా ఆవిడ శక్తివంచన లేకుండా శాపం పెడుతోంది. తిడుతోంది.

ఆగోలకీ వంట్లో మంటకీ యింటిలోంచి బయటకు వచ్చాను!

అందరి వొంటి మీదా కాల్చిన చురకలు. ఎర్రగా రాసి కారుతూ.. పారుతూ..
ఎవరి యేడుపుల్లో వారున్నారు!

అప్పుడు ఈ గాయాలను చూసి కొందరు మేథావులు యివి భారతదేశపు గుర్తులని అన్నారు. మరికొందరు దేశ పతాకమే దేహం మీద యెగురుతోందని అన్నారు. అదిగో మువ్వన్నెల జెండా అన్నారు. అదిగో మధ్యలో అశోక చక్రం అన్నారు. ఇదిగో జాతి పిత అన్నారు. కాదు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అన్నారు. ఉక్కుమనిషి అన్నారు. అతడే అతడే అన్నారు. మేక్ యిన్ యిండియా అన్నారు.

ʹనాన్నా నువ్వు నేనూ అంతా మేడ్ ఇన్ యిండియా కదా..?ʹ అన్నాడు పెద్దాడు. ʹమేడ్ ఇన్ యిండియా కాదు మెక్ యిన్ యిండియా..ʹ అని మా చిన్నాడు సరి చేసాడు.
ʹమీ వంటి మీద యిన్ని వివరాలు వున్నా సంగంతి నాకే తెలీదు..ʹ అంది మా ఆవిడ.
ʹఅవి దేశభక్తులకు మాత్రమే కనిపిస్తాయి..!ʹ అని అసలు రహస్యం చెప్పాడు మా బామర్ది.
ʹనాకిప్పుడు గాయాలు కనపడ్డం లేదు.. దేహమ్మీద దేశమే కనిపిస్తోంది..ʹ అని అన్నాను, ఎందుకంటే నేనూ దేశ భక్తున్నే!

No. of visitors : 765
Type in English and Press Space to Convert in Telugu

Related Posts


నీతి కథ! - రాజకీయ వ్యంగ్య కథ

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 03.07.2016 10:39:36pm

మన గౌరవ ముఖమంత్రి పగలూ రాత్రీ నిద్రపోకుండా నిద్రపోనివ్వకుండా శ్రమిస్తున్నారు.. ప్రపంచస్థాయి రాజధానిలాగే ప్రపంచస్థాయి నీతిని సాధిస్తాం.. సాధించి తీరుతాం........
...ఇంకా చదవండి

మధు వడ్డించిన అన్నం!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 05.03.2018 08:03:16am

ఆకలి అందరికీ వుండొచ్చు! తినే అర్హత మాత్రం అందరికీ వుండదు! లేదని తిన్నావో నువ్వు దొంగవి! చిరుగుల బట్టా మాసినజుట్టూ అందుకు సాక్ష్యం! అయినా దేశానికి కన్నమేస్తే...
...ఇంకా చదవండి

దునియా అంతా ʹదొరల రాజ్యముʹ షూటింగే గదనే?!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 06.12.2017 12:38:01am

లేదు.. లేదు.. గిది సినిమా కాదు.. మేం నటించలేదు.. అని లక్ష్మణూ రాజేషూ అంటే గది కూడా స్క్రిప్టే! వాళ్ళ స్క్రిప్టు వాళ్లకుంటది! మన స్క్రిప్టు మనకుంటది! మన సిని...
...ఇంకా చదవండి

100% డిజబులిటి నీడెడ్!

-బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 06.11.2017 09:04:16am

అన్నిదారులూ మూసేస్తే? తలుపులన్నీ మూసేస్తే? పిల్లి తిరగబడుతుంది.. మనుషులు తిరగబడరా? బడతారు! అవే మిలిటెంటు ఉద్యమాలు అవుతాయి! సాయుధ పోరాటాలు అవుతాయి! చెయ్యవలసి...
...ఇంకా చదవండి

నీ అడుగులోన అడుగు వేసి నడవనీ.. నన్ను నడవనీ!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 05.10.2017 11:27:55pm

సెంట్రల్ సర్కారే నడుపుతున్న రైల్వే డిపార్టమెంట్ యేమి చేసింది? రిజర్వేషన్లు అయిపోయాయని చెపుతూ ʹతత్కాల్ʹ పేరుతో యెక్కువ రేట్లకీ- అదనపు రెట్లకీ- డబ్బుండీ ......
...ఇంకా చదవండి

లౌకిక రామరాజ్యం వర్ధిల్లాలి!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 19.09.2017 11:32:20pm

దేవుడయినా దేశమయినా మనదే పేటెంట్! భక్తీ మనదే! దేశభక్తీ మనదే! సత్యము చెప్పుటకు సంశయించ తగదు.. మన దాయాదులు యీ విషయమందు ముందంజన వున్నారు! మొన్నటికి మొన్న పాకిస్...
...ఇంకా చదవండి

ఈ పక్షం బుల్పికలు!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 06.02.2018 12:30:59pm

రాజ్యాంగం ఏమయ్యింది?" "చిరిగిపోయింది!" "ఎలా..?" "కోళ్ళ కాళ్ళకు కత్తులు కట్టారుగా?...
...ఇంకా చదవండి

ఫ్యాన్స్ బాబూ.. ఫ్యాన్స్!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 19.10.2017 09:46:33pm

ప్రతొక్కడూ ఫ్యాన్సు మీద బురదచల్లి మాట్లాడడం ఫ్యాన్సుగా మనం సహించవొద్దు! ఫ్యాన్సుగా మనం వొక్కటిగా లేకపోతే యేకం కాకపోతే ఐక్యంగా వుండకపోతే డేమేజ్ అయిపోయి చాలా ...
...ఇంకా చదవండి


ఎడిట‌ర్ - క్రాంతి
టీం - అర‌స‌విల్లి కృష్ణ‌, సాగ‌ర్‌, పావ‌ని

  కార్య‌క్ర‌మాలు  

  అరుణ‌తార  

  సోష‌లిజ‌మే ప్ర‌త్యామ్నాయం  

Open letter to Krishna Bandyopadhyay

As a woman comrade, I can confidently say that women in the party and army have made rapid and genuine advances, winning their rightful place in the revol..

 • Naxalbari Politics: A Feminist Narrative
 • చారిత్రాత్మక మే 25, 1967
 • భారతదేశంపై వసంత మేఘ గర్జన
 • తొలి విప్లవ మహిళలకు జేజేలు..!!
    వీడియోలు  
  లేటెస్ట్ పోస్టులు...
  యువ విప్లవ కవి, విరసం సభ్యుడు కా. సంతోష్‌ అక్రమ నిర్బంధాన్ని ఖండించండి
  మానవ సంబంధాలను ఎత్తిపట్టిన కథలు
  నీలి కురుంజిల్ని... లాల్ కురింజిలుగా విరబూయిద్దాం!
  అయోధ్యకి మళ్ళీ రెక్కలొచ్చినయ్
  రాయలసీమ బతుకు పోరాటం
  మట్టివాసనెపుడూ జీవనోత్సవమే.
  పాలమూరి దుఃఖం
  బతుకు వెతుకులాట లో పాఠకుడికి యెదురయ్యే నిఖార్సైన మానవుడు
  తొలితరం విప్లవ కథకుడు
  స్వేచ్చా స్వప్నం
  సమాజ నగ్న చిత్రం ʹమట్టిరంగు బొమ్మలుʹ
  సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలను ప్రశ్నించిన కులవృక్షం

  గత సంచికలు...


  Email Subscription

  Related Links

  www.sanhati.com
  www.bannedthought.net/India
  www.indiaresists.com
  www.signalfire.org
  www.icspwindia.wordpress.com
  www.kractivist.org
  www.magazine.saarangabooks.com
  www.arugu.in
  www.sovietbooksintelugu.blogspot.in
 •