నిలబడిన జాతి గీతం!

| సాహిత్యం | వ్యాసాలు

నిలబడిన జాతి గీతం!

- బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 04.09.2017 09:29:38am

• మెయిల్ బాక్స్

ఓ నా జాతీయగీతమా...
దేశాన్ని కీర్తించే కీర్తి పతాకానివి నువ్వు! దేశభక్తిని ప్రభోదించే గీతానివి నువ్వు! రాష్ట్ర గానానివి నువ్వు! బృందగానానివి నువ్వు! సామూహిక చైతన్యం నువ్వు! దేశాభిమానానికి కొలమాననానివి నువ్వు!
నువ్వు నా దేశానివి! ఆదేశానివి! ఆవేశానివి! అభినివేశానివి!
ఆదివి! అంతానివి! అఖిలానివి!
జాతివి! జాతీయానివి!
నిన్ను నిత్యమూ ఆలపించాలి! నిరంతరమూ ఆలపించాలి! నిన్ను ఆలపిస్తే గుండె నిండాలి! ఛాతీ వుప్పొంగాలి! కాని స్వాతంత్ర్యదినోత్సవంనాడో- గణతంత్రదినోత్సవంనాడో- తప్ప నిన్ను ఆలపించరు! అంతకుమించి మాకు అవకాశం లేదు! అవసరమూ లేదు! అందుకే అందరూ నిన్ను మర్చిపోతున్నారు!ఎప్పుడైనా సభలకీ సమావేశాలకీ దేశమూ దేశభక్తీ గుర్తుకొచ్చి పాడమంటే సొంత పాట పాడుతున్నారు! పొంతనలేని పాట పాడుతున్నారు! జాతీయగీతాన్ని తమ జాతీయం చేసుకుంటున్నారు!ఆ విషయం టీవీల్లో ʹలైవ్ʹలో చూస్తే ʹడెడ్ʹ అనిపిస్తోంది!

దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం మంచి పనే చేసింది! సినిమాహాలుల్లో నిన్ను తప్పనిసరి చేసింది! నిన్ను వినకుండా మాకు సినిమా చూసే వీలు లేకుండా చేసింది! అందరూ యెప్పుడోకప్పుడు సినిమాలు చూస్తారు!చూస్తూనే వుంటారు! వినగా వినగా గీతం వంటబట్టక పోయినా సరే చచ్చినట్టు వచ్చేస్తుంది! కంఠతా వచ్చేస్తుంది! ప్రతీవొక్కరికీ వచ్చేస్తుంది! దేశం పరువు నిలబడుతుంది! దేశాన్ని నిలబెడుతుంది!

ఒక్క నిముషమే కావచ్చు! కరెక్టుగా చెప్పాలంటే యాభై రెండు సెకన్లే కావచ్చు! అందరూ నిన్ను తలవడం దేశాన్ని కొలవడం చూస్తే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కయినా గుండె చెరువయిపోతుంది! నిజం.. సినిమా హాలులో సినిమా చూసే ప్రేక్షకులని ప్రేక్షకులగానే వుంచకుండా మమ్మల్ని కొద్దిసేపయినా దేశ పౌరులుగా దేశభక్తులుగా వుద్దీపన కలిగించడం అంత మామూలు విషయం కాదు!

సినిమా ʹప్రదర్శనʹకు ముందు మువ్వన్నెల జెండా సాక్షిగా జాతీయగీతం ʹప్రదర్శనʹకు వుంచడం మా యువతకు స్పూర్తినిస్తోంది! ʹనేషనల్ ఐన్థమ్ʹ అని యింగ్లీషులో అలా తెరమీద పడగానే యిలా అంతా కుర్చీల్లోంచి లేచి నిల్చుంటున్నారు! ʹజనగణమన..ʹ మొదలవగానే ఆ నిల్చోడం చూస్తే మిలటరీ సైన్యమే నిల్చున్నట్టుగా నాకంటికి కనిపిస్తుంది! మనదేశ గొప్పతనమూ ఐకమత్యమూ బలమూ బలగమూ సమైక్యతా అందమూ చందమూ వర్ణించడం యెంతో బాగుంటుంది! మనం మన కులాన్ని మతాన్ని ప్రాంతాన్ని భాషనిదారిద్ర్యాన్నిమనమున్న పరిస్థితినిఅన్నిటినీ మర్చిపోవడం.. ఆ మాటకొస్తే మనల్ని మనం మర్చిపోవడం..యెంతో బాగుంటుంది! ఈ నీ గొప్పతనం తెలియనివాళ్ళు కొందరు లేచి నిల్చోకపోవడం దారుణం! అలాంటి వాళ్ళని మా దేశభక్తులు విడిచిపెట్టరు! తన్ని తగలేసి పోలీసు స్టేషనుకు అప్పగించడం కూడా జరిగింది! కేసులు పెట్టడం కూడా జరిగింది! ముంబాయిలో జరిగినా దెబ్బకి దేశమంతా సర్దుకుంది! చెప్పకేం.. యెవడేనా వొచ్చి తంతాడేమోనని అందరూచక్కగా దేశభక్తితో లేచి నిల్చుంటున్నారు! భయమున్నప్పుడే భక్తి వుంటుంది! దేశ భక్తీ వుంటుంది! పైగా అలా యెవరేనా లేచి నిల్చోని వాళ్ళని దోషిని చూసినట్టు ద్రోహిని చూసినట్టు పాపిని చూసినట్టు అంతా చూస్తున్నారు! నలుగురితో కలవకపోతే నేరమేగా?!

నాకయితే దేశభక్తి అంతా సినిమాహాలుల్లోనే కనిపిస్తోంది! పిల్లలే కాదు, ముద్దముసలివాళ్ళూ మోకాలి నొప్పులవాళ్ళూ లేచి నిల్చుంటున్నారు! పాన్ పరాక్ తింటూవున్నా జర్దాకిల్లీ నములుతూవున్నా కూడా లేచి నిల్చోవడం మానడం లేదు! అమ్మాయిలూ అబ్బాయిలూ వొకరిమీద వొకరు సోలిపోతూ భుజమ్మీద వాలిపోతూ తాకుతూ గోకుతూ యెలా వున్నా కూడా లేచి నిల్చోవడం మాత్రం మానడం లేదు! సెల్లు ఫోనుల్లో వట్సాప్ చూసుకుంటూ గేమ్స్ ఆడుకుంటూ వుండొచ్చు కాని లేచి కూడా నిల్చుంటున్నారు! నిల్చుంటూ ఆడుకుంటున్నారు! పాపకార్న్ నములుతూ పఫ్ లు తింటూ కూడా లేచి నిల్చుంటున్నారు!పాకెట్ సర్దుకుంటూనో స్పెట్స్ తుడుచుకుంటూనో ముడ్డి గోక్కుంటూనో ముఖం తుడుచుకుంటూనో లేచయితే నిలబడడం మానడం లేదు! అదీ దేశభక్తి! చెప్పనా.. ఫుల్లుగానో పూటుగానో తాగి వూగి సినిమాకొచ్చిన వాళ్ళు కూడా లేచి నిల్చొని తమ దేశభక్తిని ప్రకటించకుండా నిరూపించుకోకుండా వుండడం లేదు! అదీ అసలైన దేశభక్తి!ఇదే మన కీర్తి! మా దేశభక్తుల ఆర్తి! దేశభక్తికి పరిపూర్తి!

పౌరుల్లో దేశభక్తి యింకా ప్రబలాలి! ప్రబలిపోవాలి! నార నరాన నాటుకు పోవాలి! అసలు పుట్టగానే వేసే టీకాతో కూడా మన దేశభక్తిని చాటుకోవచ్చు! టీకాగా అశోకచక్రం కలిగిన మన జెండా గుర్తుని పిల్లలుగా వున్నప్పుడే వేయడం వల్ల పిల్లప్పుడే దేశభక్తి మొలకెత్తుతుంది! పెద్దప్పుడు అది పరిడవిల్లుతుంది! నన్నడిగితే వొక్క సినిమాహాలుల్లోనే కాదు, కూరగాయల మార్కెట్లలో చాపల మార్కెట్లలో కిరాణా షాపుల్లో డిపార్టుమెంటు స్టోరుల్లో.. ప్రతిరోజూ బడులు తెరిచేముందు పిల్లలు పాడినట్టు వినియోగదారులూ పాడుకోవాలి! సినిమా టికెట్టు కొన్నవాడే వినియోగదారుడు కాదు! వినియోగదారులందరూ వినియోగదారులే! లిక్కర్ షాపయినా సరే.. పాడాలి! అలా పాడిన వాళ్ళకే లిక్కర్ అమ్మాలి! అలా పాడించిన వాళ్ళకే లిక్కర్ పాట పాడుకొనే అవకాశం ప్రభుత్వం యివ్వాలి! గ్రేడింగ్ లో భాగం చేసి అదనపు మార్కులు వెయ్యాలి!

ప్రతిచోటా జనగణమన పాడడమనేది అన్నివర్గాలవారిని సమానంగా చూసినట్లవుతుంది! ఇది సమానత్వ సూచిక! అసలు జనగణమన పాడడం రానివారికి రేషన్ కార్డే కాదు, ఆధార్ కార్డు కూడా రద్దు చేసేయాలి!

దేశభక్తి మా నినాదం! దేశభక్తి మా వున్మాదం! దేశభక్తి మా వుద్వేగం! దేశభక్తి మా వుద్యోగం!

అంతే దేశభక్తితో-
నీకు
నీకు వందనం!
మీ
ఒకానొక దేశభక్తుడు!

No. of visitors : 756
Type in English and Press Space to Convert in Telugu

Related Posts


ప్లీజ్.. ʹనోట్ʹ దిస్ స్టోరీ!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 07.12.2016 11:38:55am

ʹమేం దొంగలం కాదు..ʹ అని నిరూపించుకోవడానికి మా దగ్గరున్న ʹఆధార్ʹలన్నీ చూపించాం. గుడ్డా గోచీ విప్పి మొలతాడు తెంపి దిసమొలలతో నిల్చున్నాం. మా పుట్టుమచ్చలు సయితం...
...ఇంకా చదవండి

పిట్ట కథ!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 02.08.2017 01:12:03pm

ఇంతలో ఆకులు రాలాయి!? లేదు.. అవి ఆకులు కావు! పిట్టలు! పిట్టల్లా రాలుతున్నాయి! అతడు వొక పిట్టని చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. సిద్ధార్థుడిలా నిమిరాడు. పైకి యెగరేసా...
...ఇంకా చదవండి

ఆల్ హేపీస్!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 16.08.2016 12:46:29am

కొత్తగా యేర్పడిన రాష్ట్రం మాది. రెండేళ్ళే అయితాంది. అగ్గువచేసి అలుకగా చేసి చూడొద్దు తమ్మీ.. క్రిమినల్ మంత్రులను మేము ఎంకరేజు గట్లా చేస్తున్నం. అన్ని .......
...ఇంకా చదవండి

గణిత గుణింతము!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 18.01.2017 11:16:33pm

ʹపవర్లో వుండి సంపాదించుకోకపోతే సంపాదించుకోవడం రాని యెధవ అని అనేస్తారు. చేతకాని దద్దమ్మ.. చవట అని కూడా అనేస్తారు. నాకు మాట పడడం అస్సలు యిష్టం లేదు. సరే, ఈ ల్...
...ఇంకా చదవండి

సమాన స్వాతంత్ర్యం!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 18.08.2017 12:42:15pm

అన్నిప్రాంతాలకీ సమాన ప్రాతినిధ్యం యివ్వడమంటే స్వాతంత్ర దినాలు జరపడం కాదు, పోలీసు మిలటరీ కవాతులు జరపడం కాదు, తుపాకీలు తిప్పడం కాదు, బూట్ల కాళ్ళని నేలకు తన్నడ...
...ఇంకా చదవండి

పడగ కింద పండు వెన్నెల!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 15.10.2019 05:41:11pm

చెదిరిన చీమలు పాముల్ని కరవబోయాయి! అంతే... ఫిరంగులు పేలాయి! మట్టి రేగింది! మూడురంగులుగా ముచ్చటగా! రాజు యెగరేసిన పావురం కత్తిరించిన రెక్కలతో యెగరలేక ఫల్టీకొట్...
...ఇంకా చదవండి

కాశ్మీరు మనది!

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు | 02.10.2019 10:13:24am

ʹమేం కాశ్మీరుని చూడలేదు, కాశ్మీరు గురించి మాకు తెలీదు...ʹ చెప్పబోతే- ప్రధాన వుపాధ్యాయులవారు కల్పించుకొని ʹమీరు కాశ్మీరుని చూడకపోయినా పర్లేదు, కాశ్మీరు గురిం...
...ఇంకా చదవండి


ఎడిట‌ర్ - క్రాంతి
టీం - అర‌స‌విల్లి కృష్ణ‌, సాగ‌ర్‌, పావ‌ని

  కార్య‌క్ర‌మాలు  

  అరుణ‌తార  

  సోష‌లిజ‌మే ప్ర‌త్యామ్నాయం  

భారత ప్రజల విముక్తికి మార్గం చూపిన నక్సల్బరీ రైతాంగ పోరాట లక్ష్యం - గుణపాఠాలు

నిజమైన కమ్యూనిస్టులుగా మారాలంటే విశాల ప్రజారాశులకు విద్యార్థులుగా మారాల్సి ఉంటుంది. సలహాదార్ల లాగా, సర్వం తెలిసినవాళ్లలాగా, ఉపాధ్యాయులు లేదా పండింతుల లాగా..

 • నక్సల్బరీ వీరోచిత రైతాంగం వర్ధిల్లాలి!
 • The Question of class war and annihilation of caste - New democratic revolution in Neo Colonial India
 • Students and the Revolution
 • నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవ నేత
    వీడియోలు  
  లేటెస్ట్ పోస్టులు...
  అరుణతార జులై - 2020
  వరవరరావు, సాయిబాబాలను వెంటనే విడుదల చేయాలి. తెలుగు కవులు, రచయితలు, కళాకారుల విజ్ఞప్తి.
  గాలింపు, స్థూపాల కూల్చివేత
  కవి కాశీం కవిత్వ విశ్లేషణ
  అసమానత నుండి విప్లవం దాకా..
  ఇప్పడైనా వరవరరావును విడుదల చేయాలి.
  తాము చేసిన ప్రమాణానికి వాళ్ళు కట్టుబడి వుంటారా?
  కవి వరవరరావు కిరాయి హంతకుడు కాడు. ఆయన పట్ల సానుభూతి చూపించడం కాదు, ఆయనకు న్యాయం జరగాలి
  వరవరరావును జైలులో చంపవద్దు
  మహాశ్వేతాదేవి నవల ʹఒక తల్లిʹ, ఒక భావోద్వేగ కావ్యం
  "నిర్లక్ష్యానికి వివక్షతకు గురయ్యే జీవితాల వ్యధలు కృష్ణ జ్యోతి కథలు"
  అక్రమ అరెస్టులు, ఎన్ కౌంటర్ హత్యల హిందూ ఫాసిస్టు రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా

  గత సంచికలు...


  Email Subscription

  Related Links

  www.sanhati.com
  www.bannedthought.net/India
  www.indiaresists.com
  www.signalfire.org
  www.icspwindia.wordpress.com
  www.kractivist.org
  www.magazine.saarangabooks.com
  www.arugu.in
  www.sovietbooksintelugu.blogspot.in
 •