కలత నిద్దుర‌లోకి త‌ర‌చి చూస్తే

| సంభాషణ

కలత నిద్దుర‌లోకి త‌ర‌చి చూస్తే

- పాణి | 06.02.2018 01:16:01pm

క్రాంతి తన కవితా సంపుటికి కలత నిద్దురలో అనే శీర్షిక పెట్టదల్చుకున్నానని, ఇందులో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా? అని నన్ను సలహా అడగబోయాడు. నాకు ఆ పే రు అద్భుతమనిపించింది. చప్పున దానితో కనెక్టయిపోయాను. కాబట్టి తటపటాయింపు లేకుండా చాలా బాగుంటుందని అన్నాను.

అప్పటి నుంచీ ఆలోచిస్తున్నాను. ఇంతకూ ఈ కలత ఏమిటి? దాని అర్థం ఏమిటి? అని.

తలగడ పెట్టుకొని పడుకునే నిద్రా సమయాల్లోని కలత గురించి కవి చెబుతున్నాడని నేనెలా అనుకోగలను? అదీ ఉండవచ్చు. దానికే అయితే ఎవ్వరూ కవిత్వం రాయరు . అంత వరకే అయితే అది కవిత్వం కూడా కాదు. ఇంకా ఏదో ఉంటుంది. నిద్ర పట్టని రాత్రులు, కలత నిద్దురతో తల్లడిల్లే వేకువ‌లు ఎందరికి ఉండవు? కానీ కలత ఇంకా లోతైనది, విస్తృతమైనది. అది మన స్థల కాలాలకు సంబంధించిన కలత. మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులకు, మన ఆకాంక్షలకు, ఆ రెంటి మధ్య సాగే ప్రయాణపు ఒ త్తిడిలోని కలత. చారిత్రకమైన ఆశకు, తక్షణ నిరాశకు మధ్య ఉండే వైరుధ్యం వల్ల కలిగే అశాంతి. ఇది నిలబడనీయుడు, కూర్చోనీయదు. మౌనంగా ఉండనీయదు. మా ట్లాడుతున్నా, ఆలోచిస్తున్నా, రచిస్తున్నా, ఆచరిస్తున్నా కూడా వదలని కలత.

క్రాంతికి ఈ అర్థం తెలుసు. అదే కవిత్వమైంది. బహుశా సంపుటి శీర్షికలో కూడా ఈ కలత కనిపిస్తే నిరాశ పలుకుతుందేమో అని సందేహించినట్లుంది. విప్లవంలో అ నేక ఉద్వేగాలు, ఆకాంక్షలు, ధీరోదాత్తమైన స్వప్నాలు, చెక్కు చెదరని విశ్వాసాలు, నెత్తురాలికే ఆచరణ రూపాలు.. ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. అదే కాదు, ఈ దారి పొడవునా... . కొన్ని సమయాల్లో అయినా కలత కూడా ఉంటుంది. నిద్దుర పట్టక ఆశాంతిగా అటూ ఇటూ పారాడే రాత్రులు ఉంటాయి. దిగ్గునలేచే పీడ కలలూ ఉంటాయి. సరిగ్గా ఇదీ అని ఇతరులకు చెప్పలేం. రాయలేం. దానికి అనువైన వచనం మన దగ్గర ఉండదు. అన్ని వేళలా మనిషికి వచనం అందుబాటులో ఉంటే, అదే అన్ని స్థితుల వ్యక్తీ కరణ మాధ్యమం అయితే ఇక కవిత్వ అవసరమేముంటుంది? హేతువు మీద పునర్నిర్మితమైన ఆధునిక చారిత్రక మానవుడికి ఈ స్థితి తప్పకపోవడమేమిటి? ఇదే జీవి తంలో కవిత్వానికి శాశ్వత స్థానం కల్పించిందేమో.

మామూలుగా మాట్లాడుకోలేని, ఇతరులను గద్దించలేని, ఆగ్రహ ప్రకటన చేయలేని, గుండె భారం దించుకోలేని, కనీసం భోరున ఏడవలేని వచన స్థితిలో చిక్కుకొని మని షి తన్లాడుతూ ఉంటాడు. అదొక స్థితి. దాని ఒకానొక నొప్పి రూపమే కలత, కవిత్వమయ్యేది ఇదే. క్రాంతి కలత నిద్దుర అని అంటున్నది దాన్నే.

అట్లని ఇది నిరాశ కాదు, క్రాంతి ఎంచుకొని మరీ కఠినమైన విప్లవాచరణను ఎదుర్కొన్నాడు, ఎదుర్కొంటున్నాడు. అక్కడి నుంచి ఈ కలత నిద్దురను కవిత్వం చేశాడు. కఠినమైన విషయాలను ఎవరైనా కవిత్వం చేయగలరేమో. కానీ ఇలాంటి సున్నితమైన భావనలు విప్లవ కవులే కవిత్వం చేయగలరు. విప్లవంలోని స్థితే దీనికి కారణం.

ఈ స్థితి మామూలుగా వాచక విమర్శకులకు తెలియదు. దానికి వాళ్లననీ ప్రయోజనం లేదు. వాళ్ల దగ్గర ఈ కలత రంగు రుచీ వాసన తెలుసుకోడానికి ఏ పనిముట్టూ ఉండదు. అందుకే కొందరు అనుకుంటారు. విప్లవ కవి గొంతు నిశ్చయ నిశ్చయాలే ప్రకటిస్తూ ఉంటుందని, కానీ నిజం కాదు. విప్లవ కవి మరే ఇతర కవికంటే అనేక రకాల మన:స్థితుల మీదుగా ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. మామూలుగా కవి ఊహా ప్రపంచం ఎంత విస్తారంగా ఉంటే అంతగా కవిత్వం వైవిధ్యం పలుకుతూ ఉంటుంది . ఇది ఎంత విశాలమైనది అయినా ఎక్కడో ఒక చోట తన చుట్టూ ఉండే భౌతిక ప్రపంచం పరిమితి విధిస్తుంది. కానీ విప్లవ కవి ఊహ ఇక్కడే ఈ నేల మీదనే నిలబడి మనుషులు నిర్మించుకుంటున్న మరో ప్రపంచం దాకా విస్తరిస్తుంది. విచిత్రమేమంటే అది పూర్తి ఊహ కాదు, కల్పన కాదు. చారిత్రక అవకాశాలు ఉన్న ఊహ. సహజంగానే అనేక సామాజిక పరిస్థితుల, మనో ప్రపంచపు ఒత్తిడుల మీదుగా సాగే ఊహ అది.

ఇది విప్లవంలోని వాస్తవం. చరిత్ర తదుపరి మజిలీ దిశగా సాగే పురోగమనంలోని గడ్డు వాస్తవం. ఒక పెద్ద సామూహికతలోకి ఒదిగి, దాని చారిత్రక గతిక్రమంలో భా గమై సాగే వేళ భావుకుడైన ఇండివిజువల్కు కలిగే ఒత్తిడి ఇది. ఒక అగడ్త‌ను దాటే సమయాన కలిగే అలసటలోంచి మన:ప్రపంచంలో కలిగే అలజడి ఈ కలత. దాన్ని తట్టుకోవడం కష్టమే. కానీ ఒక చుక్కాని సుదూరపు ఆకాంక్ష దిశగా నడిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే అది కలతే కాని నిరాశ కాదు.

ఒక్కోసారి ఈ భూగోళాన్ని మనిషి తన చేతిలోకి తీసుకున్నట్లు ఊహ కలిగిన వెంటనే, ఎక్కడో చిన్న నలత, కలత, నొప్పి, కించిత్ అశాంతి.. తరచి చూసుకుంటే ఇది సా మాజిక అశాంతి. నిజానికి సామాజికమైన విషయం దానికదే కవిత్వం కాలేదు. అది కవిలోని కలతగా ప్రతిఫలిస్తుంది. అప్పుడే కవిత్వమవుతుంది. సాంతమైన కలత కా దు. ఇండివిజువల్ అనుభవించే లోకపు కలత. వైయుక్తిక కవుల రోదనలు ఎన్నో విన్నాం. వాళ్ల అశాంతి చూశాం. కవిత్వంలాంటిదేదో అందులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంతిమంగా మనిషికి సంబంధించింది కాబట్టి. కానీ భవిష్య మానవుడి గురించి కలగనే విప్లవ కవి కలతలో చాలా లోతు ఉంటుంది. చారిత్రకత ఉంటుంది. గాఢత ఉంటుంది. దానిలో అనేక పొరలు ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ చక్కగా విశ్లేషించవచ్చు.

కానీ కవిత సున్నితమయ్యేకొద్దీ విశ్లేషించాలంటే భయం కలుగుతుంది. చదువుతూ పోతే అనుభవంగా మారిపోతుంది కదా, మళ్లీ వ్యాఖ్యానించడం ఎందుకు అని? కవి త్వం కదా.. వేరే ప్రక్రియలైతే ఏమో అనుకోవచ్చుగాని.

No. of visitors : 535
Type in English and Press Space to Convert in Telugu

Related Posts


వెంకయ్యనాయుడికి సిగ్గనిపించదా?

పాణి | 04.05.2017 10:53:32am

హింస మీద, ఆయుధం మీద, అంతకు మించి భయం మీద బతికే ఈ పాలవర్గాల దుర్మార్గాన్ని గర్భీకరించుకున్న ప్రజాస్వామ్యమిది. అందుకే మావోయిస్టులు ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూల......
...ఇంకా చదవండి

ఈ తీసివేత‌లు... రాజ్యం హింసామయ నేరవృత్తిలో భాగం కాదా?

పాణి | 16.08.2016 12:59:12am

నేరం, హింస సొంత ఆస్తిలోంచి పుట్టి సకల వికృత, జుగుప్సాకరమైన రూపాలను ధరిస్తున్నాయి. ఇలాంటి వ్యవస్థను కాపాడటమే రాజనీతి. ఆధునిక రాజనీతిలో ఎన్ని సుద్దులైనా.........
...ఇంకా చదవండి

ఆజాదీ క‌శ్మీర్ : చ‌ల్లార‌ని ప్ర‌జ‌ల ఆకాంక్ష‌

పాణి | 16.07.2016 11:04:09am

కాశ్మీరంటే ఉగ్రవాదమనే ప్రభుత్వ గొంతుకు భిన్నంగా మాట్లాడి తమ దేశభక్తిని తామే అగ్ని పరీక్షకు పెట్టుకోడానికి సిద్ధపడేవాళ్లెందరు? కాశ్మీరీల అంతరాంతరాల్లో........
...ఇంకా చదవండి

రైతు - నీళ్లు

పెన్నేరు | 16.08.2016 01:10:03pm

రైతు వానలు కురిస్తే ఇట్లాంటి సమస్యలు ఎందుకు ఉంటాయి? అనుకుంటున్నాడు. ళ్లు పుష్కలంగా అందించే డ్యాంల కింద వ్యవసాయం చేసే రైతు ఇట్లా అనుకోగలడా? డెల్టా ప్రాంతం......
...ఇంకా చదవండి

వివేక్ స్మృతిలో...

పెన్నేరు | 17.09.2016 09:54:49am

వివేక్ అమరత్వం తర్వాత విప్లవంలోకి యువతరం వెళ్లడం, ప్రాణత్యాగం చేయడం గురించి చాలా చర్చ జరిగింది. ఇది చాలా కొత్త విషయం అన్నట్లు కొందరు మాట్లాడారు.......
...ఇంకా చదవండి

భావాలను చర్చించాలి, ఘర్షణ పడాలి...బెదిరింపులు, బ్లాక్‌ మెయిళ్లు ఎవరు చేసినా ఫాసిజమే

పాణి | 22.09.2017 01:18:31pm

ఐలయ్యగారు ఏం చేశారు? ఈ దేశ చరిత్రలో వివిధ కులాలు పోషించిన సామాజిక సాంస్కృతిక, రాజకీయార్థిక పాత్ర గురించి అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఇది అత్యవసరమైన సామాజిక పరి......
...ఇంకా చదవండి

మానవ హననంగా మారిన రాజ్యహింస

పాణి | 02.11.2016 08:47:26am

ప్రజలు ఐక్యం కాకుండా, అన్ని సామాజిక సముదాయాల ఆకాంక్షలు ఉమ్మడి పోరాట క్షేత్రానికి చేరుకొని బలపడకుండా అనేక అవాంతరాలు కల్పించడమే ఈ హత్యాకాండ లక్ష్యం.......
...ఇంకా చదవండి

జీవిత కవిత్వం

పాణి | 04.06.2017 12:38:44pm

విప్లవ కవిత్వాన్ని దాని జీవశక్తి అయిన విప్లవోద్యమ ఆవరణలో మొత్తంగా చూడాలి. ఒక దశలో విప్లవ కవిత్వం ఇలా ఉన్నది, మరో దశలో ఇలా ఉన్నది.. అనే అకడమిక్‌ పద్ధతులకు వ...
...ఇంకా చదవండి

కులం గురించి మాట్లాడటం రాజద్రోహమా?

పాణి | 07.10.2017 11:08:49am

ఈ సమస్య ఐలయ్యది మాత్రమే కాదు. మన సమాజంలోని ప్రజాస్వామిక ఆలోచనా సంప్రదాయాలకు, భిన్నాభిప్రాయ ప్రకటనకు సంబంధించిన సమస్య. ఇంత కాలం కశ్మీర్‌ దేశస్థుల స్వేచ్ఛ గు...
...ఇంకా చదవండి

నాగపూర్‌ వర్సెస్‌ దండకారణ్యం

పాణి | 17.11.2017 11:35:51pm

దండకారణ్య రాజకీయ విశ్వాసాలంటే న్యాయవ్యవస్థకు ఎంత భయమో సాయిబాబ కేసులో రుజువైంది. నిజానికి ఆయన మీద ఆపాదించిన ఒక్క ఆరోపణను కూడా కోర్టు నిరూపించలేకపోయిందిగాని, ...
...ఇంకా చదవండి


ఎడిట‌ర్ - క్రాంతి
టీం - అర‌స‌విల్లి కృష్ణ‌, సాగ‌ర్‌, పావ‌ని

  కార్య‌క్ర‌మాలు  

  అరుణ‌తార  

  సోష‌లిజ‌మే ప్ర‌త్యామ్నాయం  

Open letter to Krishna Bandyopadhyay

As a woman comrade, I can confidently say that women in the party and army have made rapid and genuine advances, winning their rightful place in the revol..

 • Naxalbari Politics: A Feminist Narrative
 • చారిత్రాత్మక మే 25, 1967
 • భారతదేశంపై వసంత మేఘ గర్జన
 • తొలి విప్లవ మహిళలకు జేజేలు..!!
    వీడియోలు  
  లేటెస్ట్ పోస్టులు...
  అరుణతార ఫిబ్రవరి - 2019
  అరుణతార జనవరి - 2019
  యువ విప్లవ కవి, విరసం సభ్యుడు కా. సంతోష్‌ అక్రమ నిర్బంధాన్ని ఖండించండి
  మానవ సంబంధాలను ఎత్తిపట్టిన కథలు
  నీలి కురుంజిల్ని... లాల్ కురింజిలుగా విరబూయిద్దాం!
  అయోధ్యకి మళ్ళీ రెక్కలొచ్చినయ్
  రాయలసీమ బతుకు పోరాటం
  మట్టివాసనెపుడూ జీవనోత్సవమే.
  పాలమూరి దుఃఖం
  బతుకు వెతుకులాట లో పాఠకుడికి యెదురయ్యే నిఖార్సైన మానవుడు
  తొలితరం విప్లవ కథకుడు
  స్వేచ్చా స్వప్నం

  గత సంచికలు...


  Email Subscription

  Related Links

  www.sanhati.com
  www.bannedthought.net/India
  www.indiaresists.com
  www.signalfire.org
  www.icspwindia.wordpress.com
  www.kractivist.org
  www.magazine.saarangabooks.com
  www.arugu.in
  www.sovietbooksintelugu.blogspot.in
 •